ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΜΑΚΡΗ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ (+1970) ΕΥΩΔΙΑΖΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ

http://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

Το αίμα του Αγίου Αμφιλόχιου Μακρή της Πάτμου (+1970) 

ευωδιάζει πριν την κοίμησή του

Λίγο πρίν ἀπ᾽ τήν κοίμησί του, ὁ Ἅγιος Ἀμφιλόχιος Μακρῆς τῆς Πάτμου (+1970), χρειάσθηκε νά κάνη μία ἐξέτασι αἵματος. Μικροβιολόγος δέν ὑπῆρχε στήν Πάτμο καί ἔτσι τοῦ πῆραν αἷμα καί τό μετέφεραν σ᾽ ἕνα μικροβιολόγο στή Λέρο γιά νά πραγματοποιήση τήν ἐξέτασι. Ὅταν ἔφθασε τό αἷμα στό ἰατρεῖο καί ὁ ἰατρός τό ἄνοιξε, βρέθηκε πρό ἐκπλήξεως τόσο ὁ ἴδιος ὅσο καί αὐτός πού τό μετέφερε. Τό αἷμα εὐωδίαζε. Ἀνεξήγητο γιά τήν ἀνθρώπινη λογική, ὄχι ὅμως καί γιά τή θεία πού οἰκονομεῖ τά πάντα ὥστε νά μαρτυρῆ, κατά τήν ὑπόσχεσι τοῦ Θεοῦ, καί νά ἀναδεικνύη ὅλους τούς ἐκλεκτούς δούλους του, μέ τόν τρόπο πού Ἐκεῖνος γνωρίζει.

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ – TRUTH TARGET

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s